Politológia alapszak (BA)

Miért érdemes politikatudományt tanulni?

A politika mindenütt jelen van a társadalomban. Ennek oka, hogy a politika az emberek számára legfontosabb kérdésekkel foglalkozik: Hogyan élhetünk együtt másokkal? Milyen természetűek az emberi közösségek? Mit várhatunk el egymástól? A politika az emberi természetről és emberi célokról felvethető alapvető kérdésekkel foglalkozik. 
 
Arisztotelész szerint csak az isteneknek és az állatoknak nem kell azon törni a fejüket, hogyan férjenek meg egymással. Mivel sem istenek, sem állatok nem vagyunk, állandóan és elkerülhetetlenül arra kényszerülünk, hogy folyamatosan kutassuk, hogyan élhetünk együtt egymással. Ebben segít nekünk a politikatudomány.
 
A politika tudománya lehetővé teszi, hogy világosabban és rendezettebben gondolkodhassunk az emberi természetről, az emberi társadalomról, a politikai intézményekről, működésükről vagy nem kielégítő működésükről. Ezen ismeretek birtokában beláthatjuk, a politika világában mi az, amit képesek vagyunk megváltoztatni, s mi az, amit nem.
 
A Politológia Alapszakos képzés ugyancsak segít számunkra abban, hogy állampolgárként, családban élve, munkát végezve, fogyasztóként, bármilyen szervezet tagjaként teljesebben élhessük életünket.
 
A Politológia Alapszakon olyan gyakorlati készségek sajátíthatóak el, melyek nemcsak munkahelyen, hanem azon kívül is rendkívül hasznosnak bizonyulnak a mindennapi életben. 
 
A Politológia Alapszakon tanuló hallgatók megtanulnak elemző és kritikus módon gondolkodni. Ez azt jelenti, hogy megtanulnak ésszerűen érvelni, világosan és érthetően kifejezni magukat szóban és írásban. Ezen túl olyan készségekre is szert tesznek, amelyeket mind csapatmunkában, mind egyéni munkában sikerrel alkalmazhatnak.