Doktori képzést indíthatunk!!!

Kedves Hallgatóink! Kedves Kollégák! Kedves Barátaink!

Ezúton is örömmel értesítünk mindenkit arról, hogy a Magyar Akkreditációs Bizottság 2013. március 1-jén tartott plenáris ülésén jóváhagyta a Szociológia és Társadalompolitika DOKTORI PROGRAM engedélyezésére benyújtott kérelmünket, így a 2013/14-es tanév őszi félévétől megkezdődhet a szociológia és társadalompolitika doktori képzés intézetünkben.
Az újonnan induló programba folyó év május 15-ig lehet jelentkezni. Az ezzel kapcsolatos részleteket hamarosan közzé tesszük.

Az intézet vezetői és munkatársai

Nemzetközi zárókonferencia/workshop a HURO Rural Youthjobs projekt keretében, 2013. február 21-én

2013. február 21-én  került sor az egy éves kutatási program zárórendezvényére az MTA Debreceni Területi Bizottságának székházában. A konferencia keretében elhangzott előadások összegezték az empirikus vizsgálatok eredményeit, a munkaadókkal készült interjúk alapján a munkaadói és munkavállalói magatartások elemzését, a munkanélküliség társadalomlélektani összefüggéseit, a térség társadalmi viszonyait.

Kovách Imre kollégánk új könyve

Kovách Imrének, intézetünk professzorának a napokban jelent meg "A vidék az ezredfordulón - a jelenkori magyar vidéki társadalom szerkezeti és hatalmi változásai" című monográfiája az Argumentum Kiadó gondozásában. A könyvet 2013. február 7-én mutatták be a Magyar Tudományos Akadémián. http://mta.hu/mta_hirei/az-mta-tarsadalomtudomanyi-kutatokozpontja-uj-ki...

Huro - Rural Youthjobs zárórendezvény workshop/konferencia 2013. február 21-én 9.30 órától a DAB-székházban

A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Politikatudományi és Szociológiai Intézete, a Nagyváradi Állami Egyetem, a DAB Szociológiai Munkabizottsága

tisztelettel meghívja

 Önt

a „Hajdú-Bihar és Bihor megyei határ-menti térségek társadalmi helyzete, foglalkoztatáspolitikája, munkaadói és munkavállalói magatartásai”

címmel

a HURO Rural Youthjobs projekt keretében

2013. február 21-én 9.30-tól

Oldalak