HATALOM ÉS VÁLASZTÁS NAPJAINKBAN - politikatudományi műhelykonferencia a Magyar Tudomány Hónapja alkalmából

2013. november 21-én
13.00-15.00 között
az MTA-DAB székházában
(Debrecen, Thomas Mann u. 43.)
az
MTA-DAB
Politikatudományi Munkabizottságának
szervezésében
„Hatalom és választás napjainkban”
témakörben
a következő előadások
megtartására kerül sor:
Dr. Nagy Levente
(DE Politikatudományi Tanszék):
„A magyar választások újabb arányossági kérdései”
Dr. Balogh László Levente

Megjelent a METSZETEK 2013/2-3. száma

Gazdag tartalommal megjelent az intéte folyóiratának a legújabb száma.

Tartalomjegyzék

A múlt jelene – a jelen múltja

Gyarmati György: A nosztalgia esete a Kádár-korszakkal .................................................................3

Szabó Ildikó: Folyamatosságok a változásban: kontinuitások a rendszerváltás utáni politikai

szocializáció mintáiban .....................................................................................................................22

Oldalak