Karrieriroda

Két ország, egy cél, közös siker!

A Szociológia és Szociálpolitika Tanszék
 Karrierirodájának tevékenységei
 

1.) Álláskeresési tanácsadás-munkaközvetítés a hallgatók számára. Alkalmazott módszerek:

 • Tanszéki állásportál működtetése a fiatal álláskeresők (végzősök és pályakezdő munkanélküliek) számára. A Portál álláslehetőségekről, gyakornoki helyekről, állásbörzékről, külföldi munka és gyakorlati lehetőségekről ad információkat. A portál közel 600 fő számára biztosít kör-emailen keresztül információt, de a hírek kikerülve a Tanszék facebook oldalára (ill. honlapjára) akár több ezer fő számára nyújthatnak segítséget az elhelyezkedésben.
 • Egyéni tanácsadás e-mail levélben és személyesen. Az egyéni tanácsadás keretében a hallgató igényeinek megfelelő óraszámban történik a tanácsadás általában 2-10 óra időkeretben. A tanácsadás a következő témakörök mentén történik a fiatal tudásának megfelelős szintről indulva: célállások, munkaerő-piaci helyzetkép, álláskeresési technikák (önéletrajz, motivációs levél, referencia levél, telefonos technikák, interjúhelyzet), állásmegtartás. 
 • Csoportos tanácsadás – 30 órás (5 nap x 6 óra) álláskeresési technikák c. tréning keretében. A tréning tematikája a Munkaügyi Központok által működtetett hivatalos „álláskeresők klubja” tematikáját követi (a tematika csatolva jelen összefoglalóhoz).  A csoport létszáma 10-12 fő.

2.) Önkéntes és gyakornoki munka közvetítése hallgatók és pályakezdő munkanélküli fiatalok számára.
A felsőoktatásban tanuló hallgatók ill. pályakezdő munkanélküli fiatalok közül sokan nyitottak arra, hogy rendszeresen vagy alkalmi jelleggel önkéntes munkát végezzenek. Így gyűjtik a „jó állás” megszerzéséhez szükséges munkatapasztalatot. Egyes munkáltatók pedig „gyakornoki munkakörben” (alacsony gyakornoki díj ellenében) szívesen alkalmaznak tanulókat, ill. a végzett munkanélküli fiatalokat Ez a foglalkoztatási forma extra erőforrást jelent a cégnek és kedvező feltételekkel történő gyakorlatszerzést a hallgatóknak.
Az önkéntes ill. a gyakornoki munka vállalásának előnyei a képzés és a későbbi elhelyezkedés szempontjából a következőképpen fogalmazhatók meg:

 • Ez a fajta munka olyan un. kulcsképességeket fejleszt, amelyek később elengedhetetlenné válnak az álláskeresés, munkahelyi beilleszkedés során, például kommunikációs, együttműködő, problémamegoldó képesség. 
 • E fiatalok kitekintve a valós munkaerőpiacra, hamarabb megtalálják azokat a célcsoportokat, szakterületeket, amelyek az egyéniségükhöz, érdeklődési körükhöz a leginkább illeszkednek.
 • A fentiek miatt e fiatalok könnyebben motiválhatók a tanulásra, hiszen már konkrét szakmai cél lebeg a szemük előtt.
 • Olyan gyakorlati tapasztalatokat szereznek, melyek jól hasznosíthatók az órákon, különösen, ha a többi tanulóval is megosztják azokat. Támogatják, hiteles információkkal segítik az órák menetét, motiválják társaikat.
 • Megismerkednek a munkaerő-piaci követelményekkel, reálisabban tudják elhelyezni magukat e környezetben, így jobb eséllyel indulnak a munkaerőpiacon.
 • Szakmai tapasztalataik a sokszor több évre kiterjedő és folyamatos önkéntes munka eredményként magas szintűek. Végzés után, önálló felelősséggel járó feladatokkal is megbízhatók, ezt észlelvén munkáltatóik bonyolultabb szakmai problémák megoldását is rájuk bízzák. Tehát szakmailag megbecsültebbek már az első munkahelyükön is.
 • Más hallgatók számára mintát jelentenek az önkéntesek. Aktivizálják a környezetükben lévő fiatalokat.

A Karrieriroda a fiatalok munkatapasztalat-szerzése érdekében a következő tevékenységeket végzi: 

 • Önkéntes munkát fogadó szervezetek feltárása (közel 40 szervezet), ezen túl egyeztetés a szervezetekkel, adatbázis-építés, a szervezetek igényeinek feltárása, reklámtevékenység (a szervezetek szóróanyagainak eljuttatása a fiatalokhoz, stb.). Igény szerint adatbázist csatolok jelen összefoglalóhoz.  
 • Egyéni és csoportos tanácsadás keretében a hallgatók önkéntes munkahely választásának elősegítése, önkéntes munka közvetítése, ügyintézés, levelezés.
 • Egyéni tanácsadás és csoportos tanácsadás keretében gyakornoki munkahelyek közvetítése és a gyakornoki-álláspályázatok elkészítésében segítségnyújtás, továbbá felkészítés a gyakornoki-állásinterjúkra.
 • Az önkéntes és gyakornoki munkák reklámozása a hallgatók körében, körlevélben felhívások kiküldésével, továbbá a tanszéki facebook oldalon.
 • A Tanszék 2012 januárjában egy speciális területen modell-program (címe: „Iskolai szociális munka modellprojekt”) megvalósítását kezdeményezte két civil partnerszervezettel együtt, melynek keretében 20 fő fiatal fél éven keresztül debreceni iskolákban dolgozott önkéntes-iskolai szociális munkás gyakornokként. A program első 6 hónapja eredményesen zárult, lemorzsolódás nem volt, a fiatalok sikeresen teljesítették a programban feladataikat. (a program részletes bemutatását szükség esetén csatolom).

3.) A hallgatók ill. a pályakezdő munkanélküli fiatalok „kiközvetítése” képzésekre, konferenciákra.
A végzett fiatalok a szakmához kapcsolódó alapismeretek birtokában keresik az álláslehetőségeket, de ez idő alatt nem szerencsés, ha tudásuk elévül, megkopik. A különböző szakmai konferenciákon – képzéseken való részvétel segíthet abban, hogy az álláskeresés ideje alatt ne erodálódjon a szaktudás, ill. lehetőséget teremt arra, hogy olyan speciális ismeretek birtokába jusson a fiatal, amely esetleg nem fért be korábbi a képzésének keretei közé. A még tanuló fiatalok is nyitottak az említett továbbképzési formákra ez utóbbi ok miatt. 
A fenti célok érdekében a Karrieriroda a következő tevékenységeket végzi:

 • Képzésekről, konferenciákról (elsősorban a térítésmentesekről) információk gyűjtése.
 • A fenti információk megosztása kör-emailek és a Tanszéki facebook oldal segítségévela már említett címlistákra.
 • Részvétel továbbképzések szervezésében. (pl.: ÁVP tréning, pályaorientációs trénerképzés, álláskeresési technikák c trénerképzés, stb.)

Tematika

Állás-, és képzési hírek