NTP-HHTDK-15 - Hazai Tudományos Diákköri Műhelyek Támogatása című projekt

 

NTP-HHTDK-15 - Hazai Tudományos Diákköri Műhelyek Támogatása című projekt keretében 2015/2016.  2. félévében a hallgatók készségfejlesztő gyakorlatorientált kurzuson vettek részt, melynek során – tanulmányírási készségeik fejlesztése érdekében – kutatási és prezentációs technikákat, módszereket sajátíthattak el és gyakorolhattak.

 

Szemináriumvezetők: Czibere Ibolya, Sipos Flórián

 

Ennek keretében, elsősorban az OTDK versenyre történő felkészülés érdekében a következő főbb témakörökkel ismerkedhettek a hallgatók:

 

Dolgozatírás

  • a tudományos prózában történő fogalmazás készsége
  • a szakirodalom tudományos elveknek és etikai szabályoknak megfelelő felhasználásában, a hivatkozási rendszerek alkalmazásában való jártasság
  • a szakmai tudás szakszerű prezentálásának készsége szóbeli formában
  • a kvalitatív és kvantitatív mintavételi eljárások megismerése
  • az elmélet és gyakorlat összekapcsolásának készsége: operacionalizálás és konceptualizálás
  • a dolgozat felépításe, részei

 

Prezentáció

  • A prezentációk típusai. A prezetnáció felépítése, módszerei
  • A megjeleníthető adatok típusai (diszkrét és szekvenciális) és vizualizálhatósága, a diagram típusai (vonal-, oszlop, halmozott, perec-, kör-, terület-, stb.)
  • Az előadásmód. Testbeszéd, a figyelem fenntartása, kerülendő előadói hibák

 

________________________________________________________________________________

 

 

NTP-HHTDK-15 - Hazai Tudományos Diákköri Műhelyek Támogatása című projekt keretében 2016. márciusában a  hallgatók  közös hallgatói terepkutatáson vettek részt.

 

Kutatásvezető: Dr. Nagy Zita Éva

A közös hallgatói terepkutatás (Szakolyban, illetve Budapesten) előkészítő és feldolgozó szemináriumokkal zajlott. A közös hallgatói kutatás a jelenleg még nagy, bentlakásos intézményben élő fogyatékos emberek élethelyzetével, illetve a támogatott lakhatás házakba történő kiköltözésükkel (az un. „Kiváltási folyamat” részeként) kapcsolatos várakozásaikkal foglalkozott. Ennek keretében Szakolyba, a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat Ápoló- Gondozó Otthonába látogattunk. Ezt kiegészítendő, a felsőbb éves hallgatók méréssel, illetve hatásméréssel kapcsolatos ismereteinek bővítése céljából Budapesten vettünk részt egy szemináriumon (a Budapest Intézetben), illetve egy beszélgetésen (a Miniszterelnökség Monitoring és Értékelési Főosztályán).

 

 

A kutatás közben készített rövid kisfilmet megtekintheti az alábbi címen:

https://youtu.be/UMrhj-S-PkY

 

________________________________________________________________________________

 

NTP-HHTDK-15 - Hazai Tudományos Diákköri Műhelyek Támogatása című projekt keretében 2016.  március végén  a hallgatók  közös hallgatói terepkutatáson vettek részt Kárpátalján.

 

Kutatásvezető: Dr. Czibere Ibolya

A terepkutatás keretében 5 fő hallgató részvételével terepkutatáson vettünk részt, melynek keretében  Beregszász környéki falvakban kérdőíves adatfelvételeket végeztünk. A kutatás célja az ukrajnai magyarság szegénységvizsgálata, elsősorban a háztartások leírása és a gyermekszegénység beazonosítása céljából.

A felvett adatok feldolgozását követően a résztvevő hallgatók elemző tanulmányokat készítenek, melyet közös kötetben jelentetünk meg, illetve a kapott eredmények TDK dolgozatok megírásának alapját fogják képezni.  

 

 

 

 A kutatás közben készített rövid kisfilmet megtekintheti az alábbi címen:

https://youtu.be/sTo7MSDl-kU