Bemutatkozás

A Debreceni Egyetem Politikatudományi és Szociológiai Intézete a jelenlegi formában a rendszerváltást követő években jött létre. Intézetünk két nagy egységből, a Szociológia és Szociálpolitika Tanszékből és a Politikatudományi Tanszékből áll, és elsődleges feladata, hogy a felsőoktatási intézményrendszeren belül teremtse meg a keretét a társadalom- és politikatudományi kutatásoknak és oktatási tevékenységeknek a Debrecenben.

A kétciklusú képzés bevezetését követően intézetünk három egyetemi szintű alapképzést (politológia, szociológia, szociális munka) és két mesterképzést (szociálpolitika, szociológia) akkreditáltatott sikerrel. Jelenleg a Debreceni Egyetem Politikatudományi és Szociológiai Intézetében 19 oktató és közel ugyanennyi vendégoktató tanít öt szakirányon nappali és levelező tagozaton.

Tanszékünk nemzetközi kutatási projektjeinek és az Erasmus oktatói és hallgatói mobilitás programnak köszönhetően kiterjedt nemzetközi kapcsolathálóval rendelkezik. Jelenleg tizennégy Erasmus partnerintézményünk küld tanszékünkre és fogad onnan oktatókat és hallgatókat a spanyolországi Pamplonától az írországi Corkig át a finnországi Kuopiótól Prágáig.

Intézetünk munkatársainak tollából a szociológia, szociálpolitika, társadalomtörténet és politikatudomány területén számos alapvető publikáció született az elmúlt években. Kutatási tevékenységeink központjában az ifjúságszociológia, foglalkoztatáspolitika, munkaszociológia, politikai szociológia, poitikatudomány, genderkutatás és társadalomtörténet állnak. Kiterjedt oktatási, kutatási és projekttevékenységeink következtében az Intézet a tiszántúli társadalomkutatások természetes központja.

További információkért, kérjük, látogassa meg tanszékeink honlapjait is, vagy keresse fel munkatársainkat!
 

 

Kapcsolódó oldalak:
A Szociológia Tanszék bemutatkozása